Romanian History and Culture

A Library of Knowledge from the Web. An Educational Website.

European Geto-Dacian Tribes

Aedi

Aedi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Dacian tribes.

Aedi was a tribe of Getae[1].

See also

References

 1. ^ The Cambridge ancient history‎ Volume 3,page 598,by John Boardman - 1991 ,ISBN-0521227178,"Getic tribes were probably the Aedi,the Scaugdae and the Clariae ... They were known in antiquity as Getae"

External links

 

Albocense

Albocense

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Dacian tribes.

Albocense (Albocensii) was a Dacian tribe[1] that inhabited the area of Banat (Serbia, Romania) with the towns of Kovin (Contra Margum), Trans Tierna, Ad Medias II, Kladovo (Ad Pontes), Apu, Arcidava, Centum Putea, Ram (Lederata) and Praetorium I. They lived between the Timiş River (Tibiscus) and north of the Saldenses, south of the Biephi.[2] It is believed that the tribe migrated to Spain in Roman times.

Maximus of Moesia, the governor of Moesia under Emperor Valens, approached the lands of the Albocense prior to the Gothic Wars.[3]

See also

References

 1. ^ Dacia: Landscape, Colonization and Romanization by Ioana A Oltean, ISBN 0415412528, 2007, page 46
 2. ^ http://books.google.se/books?id=Y1sbAAAAMAAJ
 3. ^ Rumanian review
 4. Alexandru Busuioceanu: ZAMOLXIS sau mitul dacic in istoria si legendele spaniole (
Confiscati cum suntem, toti, de treburi si nevoi personale, ni se intampla adesea ca trecem pe langa opere exceptionale, fara sa le vedem... De-abia astazi, spre rusinea mea, am citit studiul D-tale din Destin si nu ma pot impiedica sa nu-ti scriu aceste cateva cuvinte de multumire si de felicitare. Studiul este pur si simplu extraordinar. Deschide perspective nebanuite in intelegerea si valorificarea miturilor istoriografice medievale si nu numai la noi, adica in Europa. Ar fi pacat ca o asemenea descoperire sa ramana ingropata intr-o revista de circulatie limitata.
Mircea Eliade
 

Alexandru Busuioceanu – Zamolxis sau mitul dacic în istoria şi legendele spaniole|

Despre making-of-ul popoarelor

 
Napoleon spunea odată că în timp ce gloria este trecătoare, anonimitatea este în schimb eternă. În această reflecţie, meritul adevărat este ascuns sub praful anonimităţii nu de uitare, cât de mareea trivialităţii. “Confiscaţi, cum suntem, toţi de treburi personale şi nevoi personale, ni se întâmplă să trecem pe lângă opere excepţionale, fără să le vedem”. Aşa îi răspundea într-o scrisoare Mircea Eliade lui Alexandru Busuioceanu privind un studiu trimis de ultimul marelui istoric al religiilor.
 
Născut într-o generaţie strălucită care a îmbinat misiunea spiritului cu devotamentul patriotic şi care i-a dat pe Cioran, Nae Ionescu, Constantin Noica, Lucian Blaga sau Gheorghe Brătianu, Alexandru Busuioceanu este unul dintre fiii risipiţi ai ţării. Născut la Slatina în ianuarie 1894 şi rămas la Madrid în 1961, viaţa i-a permis să-şi valorifice pluralul talent în evantaiul artelor umaniste : poezie, istorie, diplomaţie, critică de artă. După absolvirea liceului la Ploieşti va participa ca voluntar la Primul război mondial şi în 1920 îşi va termina studiile la Facultăţile de Litere şi Filozofie. Studiile de istoria artei de la Roma şi Viena vor fi încununate de un doctorat magna cum laudae cu titlul : „Un ciclu de fresce din sec. al XVI-lea: Sant’ Urbano alla Caffarella”. După stabilirea în Spania, la Madrid, în 1945 predă română la Universitate şi face lobby pentru acceptarea limbii în şapte universităţi spaniole. Cele trei volume de poezii în limba lui Cervantes : „Poemas patéticos”; „Inominada luz”; „Proporción de vivir” îi vor aduce recunoaşterea mediului academic madrilen.

Studiul despre Zamolxis trimite către o preocupare azi încă fierbinte dar restrânsă la forumuri pe internet şi cenacluri pentru experţi : şi anume originea poporului român.
 
Versiunea actuală a întemeierii duale (daci + romani) este un compromis între latinismul paşoptiştilor şi sirena tracomanismului. În timp ce primul dorea să arate ultra-apăsat descendenţa romanică a românilor, cel de-al doilea vorbea despre primatul elementului tracic. Primul dorea să legitimeze aspiraţiile politice şi culturale occidentale ale românilor, celălalt exalta, mai mult sau mai puţin, un fel de utopie naţionalistă autarhică (“Nu avem nevoie de nimeni. Putem progresa doar prin noi înşine”).
 
Manualele de istorie ne învaţă că moştenirea Imperiului Roman a fost salba de naţiuni moderne. Dar nu ni se spune şi procesul propriu-zis al metamorfozei, acel making of. Cu alte cuvinte cum s-au influenţat reciproc popoarele în creuzetul roman.
 
Alexandru Busuioceanu îşi propune o istorie intelectuală. Cu o luciditate nuanţată el urmăreşte felul în care a fost redată istoria spaţiului geto-dacic prin lentila autorilor spanioli antici şi medievali.
 
Trei sunt etapele care impun imaginea spaţiului nord-dunărean în atenţia autorilor spanioli :
 
a) scrierile lui Seneca şi altor autori din secolul I d.Hr. Fragilul limes roman de la Rin şi Dunăre este mereu contestat de triburile germanice, scitice, celtice şi geto-dace, sedimentând o anxietate profundă în imaginarul colectiv al romanilor. În scrieri precum De brevitate vitae, Tragedii şi Naturales questionaes teama de invazia barbarilor se împleteşte cu teama apocalipsa unei reversări colosale a Danubiului care va înghiţi în cele din urmă întreaga lume :
 
“Cum crezi că vor fi Ronul, Rinul şi Danuviul.. atunci când vor ieşi toate din albia lor ? ..Când Danuviul nu mai atinge nu numai poalele ori brâul munţilor, ci le bate culmile, târând cu sine povârnişuri potopite, costişele smulse şi promontoriile vastelor ţinuturi, care, săpate din adâncuri, se vor desprinde de continent?” [p.52]
 
Un alt punct important, cu repercursiuni nebănuite în această istorie intelectuală este un poem al poetului latin Lucan:
 
“[O,zei] Învrăjbiţi-ne cu toate popoarele, numai abateţi de la noi războiul civil. Să ne ameninţe dintr-o parte dacul, din altă getul ; să năvălească unul în calea iberilor, să-şi întoarcă celălalt steagurile către tolbele cu săgeţi ale răsăritului partic” (Hinc Dacus premat, inde Getes, occurat Hiberis/ Alte, ad Eoas hic vertat signa pharetras). [p.41]
 
b) Al doilea mare episod ale serialului constă evident în cucerirea romană a Daciei. Împăraţii de origine spaniolă (de la Nerva Traian la Marcus Aurelius şi Commodus) scriu cea mai frumoasă linie de succesiune (minus Commodus) din istoria Imperiului şi impun o interacţiune între cele două provincii. O serie de legiuni şi unităţi auxiliare, alături de funcţionari şi colonişti originari din Peninsula Iberică sunt atestaţi în provincia nord-dunăreană.
 
c) Prăbuşirea treptată a Imperiului şi negura medievală care se instalează, induce şi o schimbare paradigmatică ce se vede şi în scrierea istoriei. Pentru autorii spanioli, legaţi mai mult de patria iberică decât de ideea imperială veştejindă, preocuparea va fi să unească o viziune creştină asupra istoriei cu elogierea regilor vizigoţi ! Preluând o confuzie iniţială a poetului Claudius, autori precum Paul Orosius şi după el Isidor din Sevilla vor confunda pe geţi cu goţi şi vor articula o întreagă mitologie în jurul acestei confuzii. Paulinus de Nola va avea şi el o contribuţie la această sinonimie, fiind citat mai târziu de Isidor : “Iar dacii au fost din neamul goţilor (Daci autem Gothorum soboles fuerunt)” [p.105]. Istoria însăşi a acestei confuzii este la rândul ei mai amplă decât permite spaţiul acestor rânduri. Trebuie completat prin a spune că autori de sorginte daco-romană sau gotică, apropiaţi spaţiului nord-danubian vor perpetua sinonimia dintre geţi şi goţi (ex : istoricul Iordanes şi episcopul Niceta din Ramesiana). Isidor din Sevilla însă, cu autoritatea teologică atât de importantă în timpurile medivale, va deveni referenţialul care va fi creditat filiaţia geto-goţilor. “Vremea lui Isidor nu este o epocă a curiozităţii geografice, ci a refugiului în orizonturi terestre mărginite, pe care omul nu le putea extinde decât prin legende şi superstiţii. Lumea largă era cutreierată numai de cetele de călăreţi barbari, care treceau vijelios printre ruine..Dacia..rămânea învăluită pentru el în neguri getice şi scitice, undeva în septentrionul îngheţat” [p.110] Cum istoriografia păgână pe care o consultă nu este suficientă, Isidor va tricota o poveste bazată pe speculaţii etimologice şi intuiţii biblice. Versul lui Lucan, mai sus menţionat : getul să năvălească unul în calea iberilor, este interpretat ca dovada că geţii şi goţii sunt acelaşi popor şi misiunea lor este să ajungă pe ibericele ţinuturi. Cu ajutorul lecturii din Flavius Josephus, autorul celebrelor Antichităţi iudaice, Isidor echivalează pe goţi şi cu neamul Magog din Biblie. Astfel geţii/goţii devin vehiculul unui potop profeţit de Scriptură pentru a pedepsi păgânismul roman şi a-l incinera pe altarul religiei christice. Traian, iberul, cuceriorul Daciei nu mai are ce căuta în poveste. Cuceritor al geţilor [goţilor] şi prigonitor al creştinilor este un personaj nefrecventabil în dubla cheie de lectură a Spaniei gotico-catolice. Sf Augustin, acuzându-l de prigonirea creştinilor îl va trece într-un index din care nu va mai fi scos decât de Dante în secolul XIV. [p.194]
 
În urzeala extrem de complicată a apud-urilor istoriografice, odată cu transformarea getilor în goţi, poveştile despre Zamolxe, Burebista şi Deceneu sunt prelucrate şi ele. Zamolxis, personaj controversat, aflat la limita dintre zeu şi supraom, este considerat elevul lui Pitagora, de către autori antici precum Herodot, Platon şi Strabo. Astfel Zamolxen, Boruista şi Deceneo ajung, alteraţi, parte a mitologiei fondatoare a Spaniei vizigote. Astfel ne putem explica cum în Cetatea Soarelui, Campanella alătură în Templul Ştiinţei pe Zamolxis lui Iisus şi Mahomed printre mari creatori de religii. [pp.131-148 şi 154]
 
Un amănunt deosebit de interesant ţine de heraldica regilor catolici, heraldică încă în vigoare. Un mit legitimator, cum a fost acela al originii răsăritene a goţilor poposiţi în Spania conţine multiple amănunte şi pătrunde până în capilarele unei comunităţi. Descrieri ale obiceiurilor, vestimentaţiei, armelor sau ocupaţiei geto-dacilor sunt prezente la autorii romani şi vor intra şi în atenţia celor spanioli medievali. Arcul dacic/getic, celebru în lumea acelor timpuri devine parte a simbolisticii gotice şi va fi în cele din urmă încrustrat pe emblema monarhică a Spaniei [p.202].§1 Vezi aici.
 
Asemeni culesului viilor toamna, parcurgerea cărţii lui Alexandru Busuioceanu oferă o plăcută recompensă la capătul efortului. Meritul său este acela de a arunca lumina fermentă a obiectivităţii peste o zonă istoriografică lacunară, dar traversată de părtiniri, fixisme, delir sau lupte de orgolii. Ştiind toate acestea, dacă vor fi fost adevărate nu putem să nu avem acea mândrie fraternă a sentimentului european. Suntem parte a unei lumi pe care am influenţat-o pentru că şi ea ne-a influenţat. Pentru mine cel puţin, nu poate să nu-mi trezească o mai veche meditaţie asupra viitorului : cum vom fi amintiţi peste secole oare ? Zgomotul de fond al lumii noastre ne va deveni cenuşa sub care vom fi uitaţi ? Cu ce compas harta frugală a viitorului va fi trasând fruntariile lumii noastre ? Poate că un film va deveni o sursă istorică ; un zvon o sentinţă ; numele unui produs comercial vreun zeu. Hmm…
 

Autor: Alexandru Busuioceanu
 Rating:
Editura: Dacica
 Anul apariţiei: 2009
 236 pagini
 
 
 

Apuli

Apuli

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search


The Apuli were a Dacian tribe centered at the Dacian town Apulon (Lat. Apulum) near what is now Alba Iulia in Transylvania, Romania.

Apuli has clear resemblance to Apulia, the ancient southeastern Italy region, which it is believe to have been settled by Illyrian tribes.

Linguists use it as an example for the similarities between Illyrian and Daco-Thracian languages.[1]

Contents

[hide]

[edit] See also

[edit] Notes

[edit] References

 
http://www.dacica.ro/nou/index.php?page=detaliicarti&idc=21 

 

Anartes

Anartes

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Anarti)
Jump to: navigation, search
Peoples of Pannonia. The territory of the Anartes is visible in the top right corner.

The Anartes (as recorded by Caesar, Bellum Gallicum VI, 25 [1]) or Anartoi (as recorded by Ptolemy in his Geography III.8.5 [1] ) were Celtic tribes, or Celtic tribes assimilated by Dacians (those groups who spreaded to Roman Dacia, present-day Romania) [2]

Ptolemy's Geography locates Anartoi in Dacia [3], [4]. The location of some groups of Anartes corresponds in modern times to parts of today's Slovakia and southern-east side of Poland.[5]


The Anartophracti (or Anartofraktoi) had been mentioned by Ptolemy. This tribe's name looks like a compound Latin-Greek name and may be related to the Anartoi living in Dacia [3]. The Anartofraktoi was a North Dacian tribe [6], [7]


Contents

[hide]

[edit] History

The Anarti tribe was first mentioned in 10 BC in the Elogium of Tusculum.

In De Bello Gallico (the Gallic Wars lasting from 58 BC to 51 BC) Caesar (100 BC – 44 BC)writes in Book VI 25,1: The Hercynian Forest begins in the area of the Helveti, Nemeti and Rauraci and stretches along the Danube to the areas of the Daci and Anartes).

Around 172 AD, they did not help Romans in their fight against Marcomanni. To punish them, Marcus Aurelius had (all?) the Anarti moved to Lower Pannonia, which happened not later than 180 AD.

[edit] Archaeological evidence

Anartes were probably identical or constituted a significant part of the archaeological Púchov culture, with the center in Zemplín, Bükkszentlászló and Galish-Lovačka.

In late La Tene, mixed settlements of Celts and Dacians spread over the East-Slovak Lowlands with Zemptin as its center [8] Archaeology revealed that the Celtic tribes (Anartes, Teurisci) had originally spread east as far as Transylvania before being assimilated by the Dacians [2]. Even though some groups of Anartes advanced as far as the Transylvanian plateau, the main area of their domination is sought in the West of it[9]

[edit] Sources

 • Archeologie Barbaru. 2005, [in:] Ján Beljak. Puchowska kultura a Germani na pohroni v starsej dobe rimskej. pp. 257–272
 • The Works of Tacitus. by Alfred John Church and William Jackson Brodribb[10]
 • Czarnecki Jan (1975) “The Goths in ancient Poland: a study on the historical geography of the Oder-Vistula region during the first two centuries of our era, University of Miami Press"
 • Filip Jan (1970) "Actes du VIIe Congrés International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques", Prague published by the "Institut d'Archéologie de l'Académie" Prague
 • Oltean Ioana A (2007) Dacia: Landscape, Colonization and Romanization, ISBN 0-415-41252-8, 2007
 • Schutte, Gudmund (1917) Ptolemy's maps of northern Europe: a reconstruction of the prototypes, (1 ed.), publisher H. Hagerup

[edit] Notes

 1. ^ a b Jan Czarnecki (1975) 120
 2. ^ a b Oltean Ioana A (2007) 47
 3. ^ a b Jan Czarnecki (1975) 119
 4. ^ Ioana A Oltean (2007) Dacia: Landscape, Colonization and Romanization, ISBN 0-415-41252-8, 2007, page 47
 5. ^ "It is possible to separate the group of La Tène culture (Celtic settlement) in the Upper Tisza Basin. For the time being there are circa 160 sites noted. They can be divided into several distinct categories which include the following: settlements, production areas, sepulchral sites, i. e. burial grounds and single graves as well as various hoards (deposits of coins and tools). Moreover, there are three oppida: Zemplin, Bükkszentlászló and Galish-Lovačka. The chronology of the whole group lies between LT B1-LT D1/D2. Especially interesting is the problem of correspondence between this group and the group of sites in southeast Poland. Material connections are also documented in ancient sources. They allow to identify the group from Upper Tisza as the Anarti tribe and the group from southeast Poland as the Anartophracti, which is a part of the former. [in:] Marek Olędzki. "La Tine culture in the Upper Tisza Basin =La Culture de la Tene dans le Bassin de la Haute Tisza". Ethnographisch-archaologische Zeitschrift. Berlin. ISSN 0012-7477".
 6. ^ Wilhelm Braune, Hermann Paul, Eduard Sievers (1916)Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, Volume 41, M. Niemeyer
 7. ^ Schutte, Gudmund (1917) 99
 8. ^ Ludmilá Husovská (1998) “Slovakia: walking through centuries of cities and towns”, Priroda, page 187
 9. ^ Filip Jan (1970) 893
 10. ^ "Below the Venedae are the Gythones, then the Finni, then the Sulones; below whom are the Phrungundiones; then the Avarini near the source of the Vistula river; below these are the Ombrones, then the Anartophracti, then the Burgiones, then the Arsietae, then the Saboci, then the Piengitae and the Biessi near the Carpathian mountains. Among those we have named to the east: below the Venedae are the Galindae, the Sudini, and the Stavani, extending as far as the Alauni; below these are the Igylliones, then the Coestoboci and the Transmontani extending as far as the Peuca mountains."

Biephi

Biephi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Dacian tribes.

Biephi was a Dacian tribe[1].

See also

References

 1. ^ Dacia: Landscape, Colonization and Romanization by Ioana A Oltean, ISBN 0415412528, 2007, page 46

 

Zurobara

From Wikipedia, the free encyclopediaZurobara on Dacia's map from a medieval book made after Ptolemy's Geographia (ca. 140 AD). It is positioned by the Tibiscus river (Timiș River), north of Zarmizegethusa Regia and south of Ziridava.

Zurobara (Ancient Greek: Ζουρόβαρα) was a Dacian town located in today's Banat region in Romania. It was near the Tisza river, in the area of the Dacian tribe of Biephi.[1][2]

This town was attested by Ptolemy in his Geographia (III; 8; 4)[1], yet its exact location remains unknown. Zurobara is amongst the places, which are not to be found on the great Roman roads between the Tysis and the Aluta,[3]

Ancient sources

Ptolemy's Geographia

Dacia's map from a medieval book made after Ptolemy's Geographia (ca. 140 AD). Zurobara is on the north west.

Zurobara is mentioned in Ptolemy's Geographia (c. 140 AD) in the form Ζουρόβαρα as an important town in western Dacia, at latitude 45° 40' N and longitude 45° 40' E[1][2] (note that he used a different meridian and some of his calculations were off). Ptolemy completed his work soon after Trajan's Dacian Wars, as a result of which parts of Dacia were incorporated into the Roman Empire as the new Dacia province.

Tabula Peutingeriana

Dacia on Tabula Peutingeriana

Unlike many other Dacian towns mentioned by Ptolemy, Zurobara is missing from Tabula Peutingeriana (1st–4th century AD), an itinerarium showing the cursus publicus, the road network in the Roman Empire.[4]

The Danish philologist and historian Gudmund Schütte believed that the town with similar name Ziridava, also mentioned by Ptolemy and also missing from Tabula Peutingeriana, was the same with Zurobara.[5] This idea is deemed erroneous alongside with many other assumed duplications of names, by the Romanian historian and archaeologist Vasile Pârvan in his work Getica.[6] Pârvan reviewed all localities mentioned in Ptolemy's Geographia, analyzing and verifying all data available to him at the time. He points out that Ziri and Zuro (meaning water) are the roots of two different Geto-Dacian words.[7] Additionally, Ptolemy provided different coordinates for the two towns[1][2], some medieval maps created based on his Geographia depict two distinct towns.

Etymology

Zurobara name (that could have been a spelling variant for Zuropara[8]) was interpreted initially as "strong city" where: the ending term of name "bara" / "vara" means ‘city’ (the same as Thracian "para") and the first term of the name "Zuro" means ‘strong’ . Zuro ‘strong’ is also found in the name of Zyraxes, a Dacian king,.[9][10]

Because of Proto-Indo-European "e" > Dacian "a" (cf. PIE *dhewa > Dacian dava, PIE *ser > Dacian sara), bara is rather derived from root *bher ‘rich, abundance’ and zura from root *ser, *sara ‘waters, river'. In this case, Zurobara meant ‘a waters abundance city’.[11]

See also

Notes

 1. ^ a b c d Ptolemy 140 AD, III 8,4.
 2. ^ a b c Olteanu, Ptolemy's Dacia.
 3. ^ Dictionary of Greek and Roman geography, Volume 1, edited by Sir William Smith, Boston, 1854
 4. ^ Tabula Peutingeriana, Segmentum VIII,3.
 5. ^ Schütte 1917, p. 91-93.
 6. ^ Pârvan 1926, p. 252.
 7. ^ Pârvan 1926, p. 253.
 8. ^ Iorga (1937) 43-45
 9. ^ “Les restes de la langue dace” by W. Tomaschek (Gratz University) in “Le Museon (Revue Internationale Volume 2)”, Louvain, 1883 (page 402)
 10. ^ Van Den Gheyn, S. J. (1930): Populations Danubiennes, Études D’ethnographie compareee in "Revue des questions scientifiques, Volumes 17-18, 1930" by "Société scientifique de Bruxelles, Union catholique des scientifiques français, ISSN: 0035-2160"
 11. ^ Parvan (1926) 253

References

Ancient

Modern

Further reading

External links

Media related to Dacia and Dacians at Wikimedia Commons

Buri, Burs

Burs (Dacia)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Burs (Buri, Buredeense, Buridavenses) were a Dacian tribe living in Dacia in the 1st and 2nd centuries Common Era, with their capital city at Buridava [1],[2] [3]

Roman Empire Map AlexanderFindlay1849

 

[edit] Historical evidence

They are attested by the ninth tabula of Europe of Ptolemy's Geography[2].

They allied with other tribes in the region to support the efforts by Decebal, the Dacian king, to turn back the Romans. They sent to Roman Emperor Trajan a message to the effect that he should withdraw from Dacia and restore peaceful relations. The message was inscribed on the surface of a "mushroom", in Latin[3],[1]. This message was unusual enough to become part of a frieze on Trajan's column [3]


They are depicted on the Adamclisi Roman triumphant monument in Dobruja and on Trajan's Column as allies of the Decebal's Dacians.

 

[edit] Notes

 1. ^ a b Pârvan 1928, p. 159.
 2. ^ a b Oltean 2007, p. 46.
 3. ^ a b c Austin, & Rankov 1998, p. 65.

[edit] References

 

[edit] See also

[edit] External links

 

Biessoi

 • Biessoi were a Dacian tribe, among the enemies of the Romans in the Marcomannic Wars (166-180 AD), according to Julius Capitolinus"[39]
 • Cauci

  Cauci

  From Wikipedia, the free encyclopedia
    (Redirected from Caucoense)
  Jump to: navigation, search
  This article is about the early Irish population group. For the continental Germanic group, see Chauci.

  The Cauci (Καῦκοι) were a people of early Ireland, uniquely documented in Ptolemy's 2nd-century Geography, which locates them roughly in the region of modern County Dublin and County Wicklow.[1] From the early 19th century, comparative linguists, notably Lorenz Diefenbach, identified the Cauci with the Germanic Chauci of the Low Countries and north-western Germany, a parallel already drawn by earlier antiquarian scholarship.[2] Proponents of this view also pointed to the fact that the Manapii (Μανάπιοι), who in Ptolemy's map border the Cauci to the south, likewise bear a name that is almost identical to that of another continental tribe, the Belgic Menapii in north-eastern Gaul. This correspondence appeared to testify to population movements between the two regions. The linguistic aspect of this hypothesis was most recently (1917) developed by Julius Pokorny,[3] although the Cauci-Chauci association is not universally accepted.[4] This early scholarship also drew attention to apparent parallels among Celtic or Celticized peoples of the Iberian peninsula, specifically a leader of the Lusitani named Kaukainos (Καυκαίνος), and a city called Kauka (Καύκα) (modern Coca), inhabited by Kaukaioi (Καυκαῖοι), among the Vaccaei, a prominent Celtiberian people.[5] With regard to possible descendants of the Irish Cauci, Pokorny and Ó Briain[6] respectively favoured the obscure medieval septs of Uí Cuaich and Cuachraige, though in neither case has a connection been demonstrated.

  [edit] References

  1. ^ Ptol. Geog. 2.2.8 (ed. K. Müller [Paris 1883-1901]); P. Freeman, Ireland and the Classical World (Austin, Texas, 2001), pp. 69, 78-80
  2. ^ L. Diefenbach, Celtica. Sprachliche Documente zur Geschichte der Kelten (Stuttgart 1839-40) I, pp. 414-15
  3. ^ Julius Pokorny, "Spuren von Germanen im alten Irland vor der Wikingerzeit", Zeitschrift für celtische Philologie 11, 1917, 169-188 at 171
  4. ^ T. F. O'Rahilly, Early Irish History and Mythology, Dublin Institute for Advanced Studies, 1946, pp. 24-25
  5. ^ Appian, Iberica 51-2, 57; Zosimus, Historia Nova 4.24.4; L. Diefenbach, Celtica. Sprachliche Documente zur Geschichte der Kelten (Stuttgart 1839-40) I, pp. 320-21
  6. ^ Micháel Ó Briain, "Studien zu irischen Völkernamen 1. Die Stammesnamen auf -rige", Zeitschrift für celtische Philologie 15, 1925, pp. 222-237 at 229
  Personal tools
  Namespaces
  Variants
  Actions

  Carpi, Carpiani

  The Carpi or Carpiani were an ancient people that resided, between not later than ca. AD 140 and until at least ca. AD 380, in the former Principality of Moldavia (modern eastern Romania).[1] It is possible that the Carpi did not enter this region until (and maybe as a consequence of) the Dacian Wars (101-106), as they are probably not mentioned in the classical sources until the period following the Roman annexation of Dacia.

  About a century after their earliest mention by Ptolemy, the Carpi emerged in ca. 240 as among Rome's most persistent enemies. In the period 240-270 AD, the Carpi were an important component of a loose coalition of transdanubian barbarian tribes that included also Germanic and Sarmatian elements. These were responsible for a series of large and devastating invasions of the Balkan regions of the empire which nearly caused its disintegration.

  In the period 270-318, the Roman "military emperors" acted to remove the Carpi threat to the empire's borders. Crushing defeats were inflicted on the Carpi in 273, 297 and 298-9 and by 318. After each, massive numbers of Carpi were forcibly transferred by the Roman military to the Roman province of Pannonia (modern western Hungary), as part of the emperors' policy of repopulating the devastated Danubian provinces with surrendered barbarian tribes. It is possible that the Carpi were largely removed from the Carpathian region by ca. 318. If any Carpi remained, they may have occupied, together with "free" Dacian elements, parts of the Roman province of Dacia, following its evacuation by the Romans in 272-5.

  In the 4th century, the people of Dacia appear to have fallen under the hegemony, if not direct rule, of the Goths who occupied the Wallachian plain and at least part of Moldavia. After the collapse of the Gothic kingdoms in Dacia under Hunnic pressure in the late 4th century, the Carpi were possibly part of a coalition of Huns and Scirii who were defeated by the emperor Theodosius I (379-95). Their fate after that, despite extensive speculation, is impossible to determine on the currently available evidence.

  Contents

  [hide]

  [edit] Name etymology

  The Romans called this people the Carpi.[2] But the earliest mention of them, under the name Καρπιανοί (Carpiani in Latin) is in the Geographia of the celebrated Greek geographer Ptolemy,[3][4] composed between AD 135 and 143[5]. Carpiani and Karpodakai (which Zeuss renders Carpathian Dacians) are several forms of this name [Carpi][6],[7]. The name Carpi or Carpiani may derive from the same root as the name of the Carpathian mountain range that they occupied, also first mentioned by Ptolemy under the name Καρπάτης - Karpátes.[8] The root may be the putative Proto-Indo-European word *ker/sker, meaning "peak" or "cliff" (cf. Albanian karpë "rock", Romanian (ş)carpă "precipice", and Latin scarpa).[9] Scholars who support this derivation are divided between those who believe the Carpi gave their name to the mountain range (e.g. Carpi’s Mountains[7])[10], and those who claim the reverse. In the latter case, Carpiani could mean simply "people of the Carpathians".[11] But the similarity between the two names may be coincidence, and they may derive from different roots. For example, it has been suggested that the name may derive from the Slavic root-word krepu meaning "strong" or "brave".[12]. Also, it had been suggested that Carpathian Mountains may derive from the Sanskrit root “kar” 'cut' that would give the meaning of ‘rugged mountains’[13].

  Some scholars consider that the following peoples recorded in ancient sources are the same as the Karpiani in Ptolemy: the Kallipidai mentioned in the Histories of Herodotus (composed around 430 BC) as residing in the region of the river Borysthenes (Dnieper);[14],[7], the Karpídai around the mouth of the river Tyras (Dniester) recorded in a fragment of Pseudo-Scymnus (composed ca. 90 BC);[15],[7], the Harpii, located near the Danube delta, mentioned by Ptolemy himself.[16],[7] If so, their locations could imply that the Carpi had very gradually migrated westwards in the period 400 BC - AD 140, a view championed by Kahrstedt.[17] These names' common element carp- appears frequently in Dacian and Thracian place- and personal names[13],[18]. But there is no consensus that these groups are actually one and the same as the Carpi. Bichir suggests that they were Thraco-Dacian tribes distantly related to the Carpi.[19]

  [edit] Territory

  During the period when they are attested by classical sources (ca. AD 140-300), the Carpi are believed by many scholars, on the basis of Ptolemy, to have occupied a region between the river Hierasus (Siret) and the river Porata (Prut) (i.e. the eastern part of the former principality of Moldavia).[20] This was just outside "Dacia proper", as defined by Ptolemy, whose eastern border was the Hierasus.[21] Ptolemy does not include the Carpi in his list of tribes resident in Dacia proper, even though this region, according to his own definition, comprised the whole Carpathian range.[22] East of this river lay Sarmatia Europaea, a vast region stretching as far as the Crimea, predominantly, but by no means exclusively, populated by Sarmatian tribes.[23]

  According to Ptolemy, the Carpi's neighbours were: to the North, the Costoboci; to the South, in the Wallachian plain, the Roxolani Sarmatians; and to the East of the Prut, the Bastarnae (a Celto-Germanic or possibly Sarmatian group) and other Sarmatian tribes.[1] To the East, in the Carpathian mountains between the Siret and the border of the Roman province, probably existed the "free" Dacians i.e. those Dacians residing outside Roman Dacia. In reality, however, it is unlikely that these groups had clearly-defined territories. Most (the Sarmatians and Bastarnae at least) were semi-nomadic and the ancient geographical sources are too imprecise to be sure of their exact locations, especially as they were probably divided into widely-dispersed sub-groups. It is attested that the Carpi shared Moldavia with such groups.[24]

  [edit] Material culture

  There is no dispute among scholars that some Decebalic-era Dacian settlements in Moldavia (mostly West of the Siret, with a few on the East bank, including Piroboridava, identified with Poiana-Tecuci), were abandoned by 106, most likely, according to Bichir, as a result of the Roman conquest of Dacia.[25] From this time, Bichir identifies two distinct cultures in Moldavia, existing side-by-side. A sedentary culture, labelled "Daco-Carpic" by Bichir, which started around 106 and disappeared around 318;[26]a[›] and a smaller culture displaying the characteristics usually associated with nomadic peoples from the Eurasian steppes, labelled "Sarmatian" by Bichir.[27]

  By 1976, 117 sedentary settlements had been identified, the great majority (89) located West of the Siret (so inside Dacia borders according with Ptolemy map).[28] The inhabitants lived in both surface-dwellings and sunken-floor huts. The single-roomed surface-dwellings were made of wattle and beaten-earth, usually of rectangular or square form, varying from 9 sq m to 30 sq m in size. Each contained a clay hearth placed at the centre of the dwelling. The more numerous sunken-earth huts are usually of oval or round shape.[29] The sedentary people generally cremated their dead. Of 49 "Carpic" (sedentary) cemeteries discussed by Bichir, 43 were cremation-only. The ashes from the cremation were, in the great majority of cases, buried inside urns, with or without a lid. In a minority of graves, the ashes were interred without a container.[30] Some graves contained grave-goods, but no weapons (except for a single dagger). Mundane goods include: knives, keys, belt-buckles; valuable goods include Sarmation-style mirrors, silver ear-rings, gold pendants and beads.[31] Pottery found in sedentary sites includes the hand-made "porous" type, grey wheel-made ware, red-fired pottery and imported Roman ware. Bichir describes the first two as continuing Dacian La Tène pottery, and points to the presence of the so-called "Dacian cup", a cup of distinctive design, as evidence of a Dacian base to this culture. However, he admits that the pottery also shows Roman and Sarmatian influence.[32]

  Nomadic-culture graves are predominantly inhumation-type, found in 38 places in Moldavia by 1976.[28] These are predominantly found on the plains, rarely on the Carpathian foothills (i.e. East of the Siret), either singly or in small groups of 2-13 graves, including men. women and children. The great majority of nomadic-culture graves are flat (non-tumular), in contrast to nomadic barrow-graves found from the Dniester region eastwards. However, some secondary barrow-burials (i.e. using pre-existing barrows) have been found, mostly dating from 200 onwards.[33]

  Of especial interest are the 6 cemeteries in Bichir's list containing both cremation and inhumation graves. At the Poieneşti site (the only one fully investigated by 1976), 6 adults and 17 children were buried (compared with 62 cremated). Of these, 2 adults and 7 children were found to have artificially elongated crania. This custom, achieved by tightly binding an infant's skull during its early growth phase, is associated with the steppe nomads of central Eurasia. The inhumation graves all include grave-goods, including mirrors engraved with tamgas - believed to be clan or tribal symbols, also associated with steppe nomads. Bichir identifies the adults as nomads and the children as the progeny of mixed nomad-sedentary marriages.[27]

  On the basis of relative numbers of sedentary/nomadic graves, Bichir concludes that the sedentary folk constituted the great majority of the population of Moldavia. Analysis of the relative numbers of graves in the mixed cemeteries documented by Bichir would suggest that the nomadic element may have represented 25-30% of the population.[34]

  After 318, according to Bichir, the "Daco-Carpic" culture was in Moldavia replaced by the Sîntana-de-Mureş "variant" of the Chernyakhov culture common to much of the North-Pontic region of SE Europe in the period 200-400.

  [edit] Ethno-linguistic affiliation

  According to traditional Romanian historiography as well as to several non-Romanian scholars, the Carpi were a people of Dacian tongue and culture.[35][36][37][38][39] However, there is a significant number of scholars who dispute this ethnic identification.[40]

  Apart from a single name in a Byzantine chronicle of doubtful meaning and validity (see paragraph below), the evidence used to support the Dacian ethnicity of the Carpi is archaeological: namely, the discovery of pottery and other artefacts identified as "Dacian-style" by archaeologists such as Bichir at sites in the region of Moldavia seen as occupied by the Carpi in the period AD 100-300 (e.g. at Poieneşti, near Vaslui) as well the burial rites.[41] However, determination of ethnicity by the typology, or by the relative quantity, of finds has been questioned by Niculescu, reflecting scepticism in modern archaeological theory of the validity of equating material cultures with ethnic groups.[42][43]b[›]

  Zosimus, a Byzantine chronicler writing around AD 500, records an invasion of Rome's Danubian provinces in 381 by a barbarian coalition of Huns, Scirii and Karpodakai ("Carpo-Dacians").[44] The latter term has been taken by many scholars as "proof" of the Carpi's Dacian ethnicity.[41] But this is the only literary evidence linking the Carpi name to that of the Dacians, and Zosimus is regarded by some modern scholars as an unreliable chronicler. One historian accords Zosimus "an unsurpassable claim to be regarded as the worst of all the extant Greek historians of the Roman Empire...it would be tedious to catalogue all the instances where this historian has falsely transcribed names, not to mention his confusion of events...".[45][46] In any case, the term is also ambiguous. It has also been interpreted as the "Carpi and the Dacians" or "the Carpi mixed with the Dacians".[47] Against this, the eminent classical scholar Kahrstedt argues that, in ancient Greek, the first part of the term could only have a geographical meaning: i.e. Karpodakai means "the Dacians from the land of the Carpi (or the Carpathians)"[48], which, he argues, were occupied by Free Dacian elements after the Carpi were evacuated by the Romans.[17] (Compare Tyragetae, supposedly meaning "the Getae from the Tyras region"). It is possible that the entire Carpi people were transferred to the Roman empire by 318, which is supported by literary[49] and archaeological evidence: Bichir notes that the culture which he calls "Daco-Carpic" terminated in around 318.[41] If so, then Zosimus' Karpodakai could not be referring to the Carpi.

  Sarmatia Europaea, although dominated by Sarmatian tribes, was a region of great ethnic diversity: there were elements of Germans (e.g.Taifali, Scirii, Bastarnae); Celts (e.g. Taurisci, Anartes); Thracians (e.g. Biessi and Thraces identified by Ptolemy between the Danube and Dniester); Dacians (e.g. Tyragetae) and even of proto-Slavs (e.g. the Venedi);[50] as well peoples probably formed locally from mixed origins (but mostly with an autochtonous Dacian and Sarmatian base- e.g. the Goths).[51][52] Various scholars have linked the Carpi to all of these groups.[53]

  A significant argument against the Carpi's possible Dacian, Sarmatian or Germanic ethnicity is the existence of a separate imperial victory-title for victories over the Carpi: Carpicus Maximus ("Totally Victorious over the Carpi", first assumed by the emperor Philip the Arab in 247.[54] Such titles always took the name of a broad ethno-linguistic group, not the names of individual tribes:[55] e.g. Sarmaticus (for victories over Roxolani and Iazyges), Germanicus, (for victories over a variety of Germanic peoples).[56][57] The title Dacicus, first assumed by Trajan after his conquest of Dacia in 106, continued in use at the time of Philip and beyond: Maximinus I (237), Decius (250) and Gallienus (257), Constantine the Great (337) all assumed the title Dacicus Maximus.[58][59][60][61]. The emperor Aurelian carried both Dacicus and Carpicus titles, for victories in 272 and 273, respectively.[62] It is unclear why Philip would have not have assumed the same title in 247, if the Carpi were Dacians.

  [edit] Conflict with Rome

  Although the Carpi are recorded as resident in the Dacian region from at least the 140's onwards, they are not mentioned in Roman accounts of several campaigns in the Dacian region in the 2nd century. For example, in Rome's vast and protracted conflict with the trans-danubian tribes, known as the Marcomannic Wars (166-80), during which Dacia province suffered at least two major invasions (167, 170), only their neighbours the Costoboci are mentioned specifically.[63] Silence on the role of the Carpi in these conflicts may imply that they were Roman allies in this period.[41]

  Around AD 200 started a phase of major population movements in the European barbaricum (the region outside the borders of the empire. The cause of this dislocation is unknown, but an important factor may have been the Antonine plague (165-180), a devastating smallpox pandemic which may have killed 15-30% of the Roman empire's inhabitants.[64] The impact on the barbarian regions would have resulted in many weakened tribes and empty regions that may have induced the stronger tribes to exploit opportunities for expansion. A well-known example of the trend are the Goths. These were probably recorded by the Roman historian Tacitus, under the name Gotones, as inhabiting the area East of the Vistula river in central Poland in AD 100.[65] By 250, the Goths had moved South into western Ukraine and were frequently raiding the empire in conjunction with local tribes.[66]

  It was in this context of upheaval that, in mid-3rd century, the Carpi emerged as a major barbarian threat to Rome's lower Danubian provinces.[67] They were described by Jordanes as "a race of men very eager to make war, and often hostile to the Romans".[68] A series of major incursions into the empire by the Carpi are recorded, either alone or in alliance with their neighbouring Sarmatian and/or Germanic tribes (inc. Roxolani, Bastarnae, Goths). However, the precise role of the Carpi in the coalition's incursions is not always clear, as the most comprehensive account, that of the 6th-century chronicler Zosimus, is chronologically confused and often denotes the participants under the vague term "Scythians" (meaning inhabitants of the geographical region called Scythia (i.e. roughly modern Ukraine), not ethnic Scythians). Also, the Panegyric of Optatianus mentions the alliance of the Sarmatians with the Carpi and Getae around 322 a.d. and points out the several fields of battle.[69]

  The involvement of the Carpi in attacks by the "Free Dacians" into Roman Dacia is also uncertain. Supporters of a Dacian ethnicity for the Carpi have tended to assume that they participated in campaigns where Roman emperors claimed the title Dacicus Maximus, in addition to those resulting in a Carpicus Maximus acclamation. But all incursions in which the Carpi are specifically reported by ancient sources were into Moesia Inferior, not Dacia.[70][71][72][73][74] Following is a list of recorded incursions unequivocally attributed to the Carpi by the sources:

  [edit] Carpi attacks on the Danubian frontier (238-50)

  Silver Antoninianus coin issued by the Roman emperor Philip the Arab to commemorate his victory over the Carpi in AD 247. Obverse: Head of Philip wearing diadem, with legend: IMP(erator) PHILIPPVS AVG(ustus); Reverse: Figure of winged goddess Victory bearing palm and laurel-wreath, with legend: VICTORIA CARPICA. Mint: Rome. Date: undated, but must have been issued in period 247-9[54]
  Map showing the Carpi role in the barbarian invasion of 250-1 under the Gothic leader Kniva, which culminated in the defeat and death of emperor Decius (r. 249-51) at the Battle of Abrittus (251). The reconstruction is only tentative, however, as the ancient chroniclers' accounts are fragmentary and confused

  238: The Carpi launched their first recorded major incursion into Roman territory South of the Danube, during the brief joint rule of the adolescent Gordian III and the senators Balbinus and Pupienus Maximus.[71] This was apparently provoked by the refusal of the governor of Moesia Inferior, Tullius Menophilus, to grant the Carpi's demand for an annual subsidy to keep the peace, as was already paid to the Goths and other tribes on the lower Danube.[75] This lends support to the possibility that until this time the Carpi had been long-term allies of the Romans and were aggrieved that they were in effect penalised for their loyalty. However, the governor succeeded in driving out the Carpi in 239.[76]

  245-7: During the rule of emperor Philip the Arab (244-9), the Carpi crossed the Danube and laid waste Moesia Inferior. After the theatre governors failed to repel the invasion, the emperor took personal command and launched a major counter-attack. After a prolonged struggle, the Carpi were driven back across the Danube. Pursued by the Romans into their Moldavian homeland, the main body of Carpi took refuge in a major stronghold (probably a hill-fort), where they were surrounded and besieged by Philip's forces. The Carpi outside the siege hastily gathered a force to rescue their comrades. The besieged staged a mass sortie to distract the Romans from the approoach of their relief-force. But the latter was ambushed and routed by Philip's equites Maurorum (Berber light cavalry from N. Africa). The breakout was contained, forcing the Carpi to sue for peace. This was granted to them on apparently lenient terms by Philip, who was eager to conclude the campaign in time for the forthcoming celebrations of the 1,000th anniversary of the City of Rome's foundation (April 248).[70] Philip was acclaimed Carpicus Maximus.[54]

  [edit] Sarmato-Gothic invasions of the Roman empire (250-270)

  250-1: The Carpi reportedly participated in a massive transdanubian invasion of Moesia and Thrace under the leadership of the Gothic king Kniva.[77] Kniva's invasion had apparently been provoked by the termination of the Goths' annual Roman subsidy by Decius' predecessor, Philip.[78] Judging by their actions, the invaders' war aims were limited to pillage: the capture of as many slaves, horses, treasure and other goods as possible to take back to their homelands across the Danube.

  Kniva's host apparently included Goths, Taifali and Vandals, as well as some renegade Roman army veterans.[77] Given Zosimus' description of "Scythians", it almost certainly included Sarmatian elements such as the Roxolani. In addition, an apparently separate host of Goths and Bastarnae also entered Moesia Inferior, led by Kniva's two top lieutenants. Jordanes claims that the barbarians totaled 300,000 men, but Byzantine chroniclers often grossly inflate barbarian numbers, typically by a factor of ten (e.g. Zosimus' claim that 60,000 Alamanni fell at the Battle of Strasbourg in 357, against the 6,000 recorded by the contemporary and more reliable Ammianus Marcellinus).[79][80] Thus, 30,000 is a more plausible, though still formidable, order of magnitude for Kniva's invasion, divided into two divisions. The Carpi contingent numbered 3,000 men, according to Jordanes.[77] Thus, the Carpi probably constituted roughly 10% of the total invasion host.

  After suffering several reverses in Moesia Inferior, Kniva's host moved South into Thrace. Here, Kniva inflicted a severe defeat on the Romans at Beroe, forcing the emperor Decius to withdraw his field army from Thrace and leave the province to be pillaged at will by the barbarians, who also stormed the city of Philippopolis (Plovdiv, Bulg.) and spent the winter of 250/1 in the province. In 251, as the barbarian host headed home towards the Danube laden with a vast quantity of plunder, they were intercepted by Decius' reconstituted field army at Abrittus in Moesia Inferior. Carpi had then possessed themselves of Dacia and Moesia[81]. After a hard-fought battle in which they routed Kniva's main host, the Roman army tried to cross an marsh in order to engage Kniva's reserve force. But the Romans became immobilised in the mire and reportedly every one of them perished, including the emperor, massacred at long range by Kniva's archers or drowned.[82]

  When news of this disaster reached the remaining legions on the Danube, they proclaimed their commander Gallus emperor. The latter concluded a peace with the Goths which permitted them to return home with their booty and guaranteed resumed subsidies. Although Zosimus denounces the terms as shameful, it was probably the only realistic option open to Gallus in the circumstances.[82]

  But Gallus' resumption of subsidies did not have the desired effect of sustaining peace on the Danube. Hard on the heels of military catastrophe, the Roman army was crippled by the outbreak of a devastating smallpox pandemic, the so-called Plague of Cyprian (251 - ca. 270). The effects of the Cyprianic pandemic are described by Zosimus as even worse than the earlier Antonine outbreak, which probably killed 15-30% of the empire's inhabitants.[83][84] The Roman army would have suffered casualties at the high end of the range as a result of its close concentration of personnel and frequent movements between provinces, thus probably losing about a third of its effectives. Taking advantage of Roman military disarray, the transdanubian barbarians launched repeated massive invasions of imperial territory. The exact number, dates and events of these invasions are uncertain due to the confused and fragmentary nature of the sources. It is possible that there were invasions every year and that parts of the Danubian provinces were occupied by marauding war-bands of barbarians year-round during the period 251-70. From Zosimus, the following major events may be discerned:[85]

  252-3: The Carpi joined Goths and 2 Sarmatian tribes (the Urugundi and the Borani) in an invasion of Roman territory, ravaging Moesia and Thrace. (Zosimus states that they then crossed into Asia Minor, but as this is inconsistent with the rest of the narrative, it is probably a confusion with the invasion of 256). Roman forces on the lower Danube were apparently unable to prevent them from marauding at will, probably due to their losses at Abrittus and the impact of the plague. Eventually, the barbarians were intercepted on their way home by the general Aemilianus, commander of the army of Pannonia. At first, his men were fearful of engaging the barbarians because of their aura of invincibility after Abrittus, but Aemilianus' leadership steadied them. At an unknown location near the Danube, the Romans launched a surprise attack and scored a crushing victory. They chased the barbarians over the river and deep into their homelands, recovering vast quantities of plunder and liberating thousands of Roman civilians who had been abducted.[86] Possibly among the latter was a C. Valerius Serapio (probably a Greek) who dedicated an (undated) altar found at Apulum (Alba Iulia) in Dacia, as thanksgiving for his rescue from the Carpi (liberatus a Carpis)[87]

  Aemilianus was hailed as emperor by his victorious troops and marched on Rome, where Gallus' forces killed their leader rather than fight against the Danubian army. However, only 3 months later, Aemilianus was in his turn assassinated by the same troops, who defected to Valerian I (r. 253-60), the commander of forces on the Rhine, who had marched into Italy to rescue Gallus.[88]

  Valerian was proclaimed emperor and promptly elevated his son Gallienus (r. 253-68) as Augustus (co-emperor).[88] This father-and-son team presided over the most chaotic period of Roman history (253-68) before the 5th century. The empire suffered multiple and massive barbarian invasions on the Rhine, Danube and in the East; at least 11 generals launched military coups; the empire was split into three autonomous pieces; and Valerian himself was captured by the Persians and died after several years in their captivity,, the first Roman emperor to suffer such a humiliation.[85]

  256-7: The Carpi, with the same allies as in 253, irrupted into Moesia, ravaged Thrace and lay siege to Thessalonica in Macedonia, although unsuccessfully. Valerian and Gallienus were obliged to leave the Balkan theatre to subordinates with inadequate forces, as they were fully occupied, the former in the East fighting the Persians, the latter on the Rhine trying to stem a massive Germanic incursion. The whole of Greece was placed on invasion alert: the Athenians rebuilt their city walls for the first time since they were demolished by the Republican general Sulla in 87 BC and the Peloponnesians re-fortified the Isthmus of Corinth.[88] The barbarians were eventually routed by Gallienus' lieutenant Aureolus, who brought large numbers of prisoners to Rome.

  259-60: The "Scythians, including every people of their country" (i.e. including the Carpi) launched a massive invasion over the Danube, taking advantage of the military and political chaos in the empire. It appears that the barbarians divided into 2 hosts. One invaded Greece and, despite its new walls, succeeded in storming and sacking Athens. The other group crossed Illyricum into Italy, and appeared before the walls of Rome, forcing the Roman Senate to arm the civilian population to man the ramparts, as Gallienus was fully occupied on the Rhine fighting Postumus' usurpation.[89] Recognising that there was no possibility of taking the City and sacking it, the Gothic-led host proceeded to ravage the whole of Italy. They were finally driven out by Gallienus' lieutenant Macrianus, who brought the Rhine army into Italy.[90]

  Further major "Scythian" invasions took place in 265-6 and possibly the largest of all, 267-8, which was a seaborne invasion which penetrated the Aegean Sea but was terminated by the crushing Roman victory at Naissus (268). But, unlike in previous invasions, the Carpi are not mentioned specifically by Zosimus and the other chroniclers and their role is thus uncertain.[91]

  [edit] Defeat and resettlement in the Empire (271-318)

  Bust of Roman emperor Aurelian (ruled 270-5), who began the policy of transferring large numbers of Carpi to Pannonia and evacuated the Roman province of Dacia
  The Tetrarchs: The emperor Diocletian and his three imperial colleagues. To the left, Diocletian and his Caesar (deputy) Galerius; on the right, Maximianus and Constantius Chlorus. Note the "Pannonian" woollen caps commonly worn (out of combat) by officers in the late army; and the sword grips with eagle-head pommels. Porphyry statue, mounted on the Basilica di San Marco, Venice

  The late 3rd century saw the recovery of the empire under the iron rule of the so-called Illyrian emperors, a tightly-knit group of career soldiers with shared origins in the Danubian provinces (especially Moesia Superior) and regiments, whose successors (and often descendants) dominated the empire for over a century (268-379). These not only broke the transdanubian tribes on the battlefield, but also pursued a policy of large-scale resettlement of defeated tribespeople in the Danubian provinces of the empire. c[›]

  273: The emperor Aurelian (r. 270-5) scored a major victory over the Carpi in 273, for which he was granted the title Carpicus Maximus by the Senate.[62][74] He then resettled a large number of Carpi prisoners around Sopiana (Pécs, Hungary) in the Roman province of Pannonia.[92] Aurelian also decided to abandon the Roman province of Dacia, evacuating most of its population (both urban and rural), and resettling it in Moesia Inferior.[93] The main motivation, in line with the transfer of the Carpi themselves and of other barbarian tribespeople, was probably to re-populate the latter province, which had been ravaged by the plague and wars.

  296-318: As soon as it was established by the emperor Diocletian (r. 284-305), the Tetrarchy, a college of four emperors under Diocletian's overall leadership, was faced by a major war with the Carpi, the first for 23 years. The war ended in 297 with a crushing victory for Diocletian and his Caesar (deputy emperor) Galerius, who both took the title Carpicus Maximus.[94] But intensive operations against the Carpi were soon resumed, this time by the two Caesars, acting in concert as well as separately.[95] By 300, Galerius had gained the Carpicus title for the second time, while Constantius Chlorus won it for the first time.[96][97] Each of these acclamations represents a substantial victory, and probably would have implied the slaying of at least 5,000 Carpi (as traditionally required for the grant of a Triumph in Rome).

  For the Carpi, these defeats were accompanied by mass deportations and resettlement inside the empire. According to Ammianus, Diocletian's regime continued to settle Carpi in Pannonia, and, apparently, in Scythia Minor (i.e. the coastal region of modern Romania).[98] Eutropius reports that "enormous numbers" were transferred.[95] According to Victor, the entire remaining Carpi people were transferred into the empire.[99] This cannot be wholly true by the end of Diocletian's rule in 305, as the emperor Constantine I the Great (r. 312-37) claimed the Carpicus Maximus title in 317/8.[100] But Victor was writing in 361 and it is possible that by that time, the Carpi had effectively disappeared from the transdanubian region (most killed or evacuated by the Romans, and any remnants submerged by Gothic invaders). A strong support for this view is the absence of any mention of the transdanubian Carpi in the contemporary history of Ammianus, whose surviving books provide a detailed account of the period 353-78, including the great Gothic migration of 376-8, which culminated in the Roman disaster at the Battle of Adrianople. Aside from Goths, the author mentions Taifali, Heruli and other elements. (Ammianus does mention the Carpi twice, but only those settled inside the empire).[98]

  [edit] Moldavia after 318

  Many historians (especially Romanian) dispute that the Carpi were eliminated from the Carpathian region and argue that many Carpi remained, a view accepted by Millar and Batty.[101][102] In 336, Constantine I assumed the title Dacicus Maximus.[103] It has been suggested that this was in reality a victory over the Carpi, but this view is based on the a priori assumption that the Carpi were Dacians and lacks independent supporting evidence. Beyond this date, evidence of Carpi continuity is limited to Zosimus' Karpodakai.

  Constantine I built a gigantic series of defensive earthworks on the mountain fringes of the Tisza and Wallachian plains facing the Carpathians (the Devil's Dykes and Brazda lui Novac de Nord respectively). Although there remains much uncertainty about the purpose of these fortifications, they have been interpreted as designed to protect the Romans' tributary Sarmatian tribes in those plains (the Iazyges and Roxolani respectively) against incursions by the peoples of the Carpathians and beyond: Goths, Taifali and Free Dacians, and the remnants of the Carpi, if any.[104]

  After the death of Constantine, the Wallachian plain and Moldavia fell under the domination of the Tervingi branch of the Gothic nation, as evidenced by the existence of a substantial Gothic kingdom in the period leading up to the Battle of Adrianople (378).[105] Transylvania, on the other hand, appears to have been dominated in the 4th century by another probably Germanic group, the Taifali.[105] However, the Taifali in turn appear to have been under Gothic suzerainty.[106] It has been suggested that Germanic overlordship of this region is supported by the discovery of a few Chernyakhov sites, and particularly of the grave of a princely-status "migrator" on the site of the former Roman legionary fortress of Potaissa (although the identification of the deceased as a Goth is speculative).[107]

  [edit] Notes

  ^ a: Romanian archaeological interpretation: A critique of archaeological interpretation in Romania is contained in an online paper by A-G. Niculescu: Nationalism and the Representation of Society in Romanian Archaeology. The main points of that critique may be summarised as follows: The interpretation of archaeological data by many Romanian historians[who?] and archaeologists[who?] has been criticised by some outsiders[who?], and in recent years by some Romanian archaeologists themselves,[who?] as being unduly conditioned by preconceived notions of the ethnological history of Dacia[original research?]. In particular, according to the critics, data has often been selectively and tendentiously used to support the paradigm of "Geto-Daco-Roman" continuity[original research?] during the medieval era, to the exclusion of other possible interpretations. The paradigm portrays the indigenous Geto-Dacians as a culturally homogenous population, who were numerically predominant, during the Roman era, throughout the territory of modern Romania or a bigger region. During the period of Roman occupation of Dacia (106-275), the paradigm claims that the Geto-Dacians uniformly abandoned their original Dacian language in favour of Latin - despite the fact that the Romans only occupied about half of the claimed Geto-Dacian region. After the end of the Roman occupation in 270-5, the Geto-Daco-Romans[original research?] preserved their numerical majority, culture and language despite repeated migration into the region of extraneous peoples (Sarmatic, Germanic, Slavic, Turkic etc) during the succeeding centuries. The indigenous population remained distinct from these "migrators", whose influence on the Daco-Romans is characterised as superficial and transitory, as their culture was supposedly inferior to the more "civilised" Daco-Romans.[108][not in citation given]

  ^ b: Material culture and ethnicity: The view that specific ethnic groups can be defined by reference to notional material "cultures" discerned by archaeologists has been generally discredited since the 1960's.[citation needed]

  The traditional approach to archaeological interpretation was defined in the 1920's by Gordon Childe as follows: "We find certain types of remains - pots, implements, ornaments, burial sites, house forms - constantly recurring together. Such a complex of regularly associated traits we shall term a "cultural group" or just a "culture". We assume that such a complex is the material expression of what today would be called a "people".[109] This is precisely the methodology adopted by most Romanian archaeologists until recent years.[42][original research?]

  But the eminent modern archaeologist Colin Renfrew notes that "since the 1960's, it has been recognised...that to equate such notional "cultures" with peoples is extremely hazardous... The notion that such features as pottery decoration are automatically a sign of ethnic affiliation has been challenged".[110] "The traditional explanations rest on assumptions that are easily challenged today. First, there is the notion that archaeological "cultures" can somehow represent real entities rather than simply the classificatory terms devised for the convenience of the scholar. Second, is the view that ethnic units or "peoples" can be recognised from the archaeological record by equation with these notional cultures. It is in fact clear that ethnic groups do not always stand out clearly in archaeological remains. Third, it is assumed that when resemblances are noted between the cultural assemblages of one area or another, this can be most readily explained as the result of a migration of people. Of course, migrations did in fact occur, but they are not so easy to document archaeologically as has often been supposed".[111]

  The consequences of this change in interpretative theory are manifold and profound.[citation needed] It is now recognised that the geographical boundaries of material "cultures" (as discerned by archaeologists) often do not coincide with the territories of ethnic groups, as determined from other evidence.[112] Concomitantly, it has been demonstrated that several ethnic groups may share a relatively homogenous material culture while maintaining their distinct ethnic identity.[113] In addition, archaeologists today exercise much greater caution in ascribing ethnic significance to the features and artefacts of a material "culture". For example, examination of some early Anglo-Saxon cemeteries in SE England suggest that individuals buried with typical "Anglo-Saxon" assemblages of grave-goods were indigenes and not immigrants from the other side of the North Sea. The latter, identified by stable isotope ratios, were found buried in the same cemeteries without grave-goods, undermining the entire edifice of Anglo-Saxon ethnic identification.[114] It continues to be accepted that certain cultural customs and artefacts can have ethnic connotations in particular contexts, but, in contrast to the traditional assumptions made by Romanian archaeologists,[original research?] pottery styles and decorations are today viewed as among the weakest potential indicators of ethnicity, because of their transferability between ethnic groups.[115]

  ^ c: Roman resettlement policy: It was a long-established Roman imperial policy, dating from the time of Augustus (ruled 30BC - AD 14), to settle surrendering barbarian communities (dediticii) in the empire, granting them land in return for an obligation of military service much heavier than the usual conscription quota. But the Illyrian emperors pursued this policy on an unprecendented scale. The emperors' central concern were their own native Danubian provinces, which had been severely depopulated by the smallpox pandemic of 251-70 and by the barbarian incursions during that period. As a result vast tracts of arable land had fallen out of cultivation.[116] This posed a serious threat to army recruitment and supply, since around half the entire army's effectives were recruited, and based, in the Danubian provinces.

  Batty's book: Everett L. Wheeler, in an article for the Journal of Military History, heavily criticises Batty's work, Rome and the Nomads: The Pontic-Danubian Realm in Antiquity: "Batty (p. 250), who strangely omits discussion on the Sîntana de Muresh-Cernjachov culture, is skeptical on Romanian scholars’ identification of various ethnicities (Costoboci, Carpi, Bastarnae) with specific material cultures, although his own views lack appreciation of archaic ethnic terms in late authors for various tribes of their own day, and he uncritically accepts material in (e.g.) Pliny’s Natural History, where earlier sources are indiscriminately mixed with contemporary ethnographical descriptions...Batty’s uncritical acceptance of Ovid’s writings from Tomis as accurate ethnography (Rome and the Nomads pp. 320–38) partially finds correction in J. G. F. Hinds: Ovid and the Barbarians beyond the Lower Danube (Tristia II.191–2; Strabo Geog VII.3.17), Dacia 51 (2007): 241–45" [48]

  [edit] See also

  [edit] Citations

  1. ^ a b Barrington Atlas Plate 22
  2. ^ Hist. Aug. Gordiani Tres XXVI.3
  3. ^ Ptolemy III.5.1, 10
  4. ^ Smith's Carpi
  5. ^ Maenchen-Helfen Otto J. (1973) 448
  6. ^ Sir William Smith (1873) , Dictionary of Greek and Roman geography, Volume 2, London, page 917
  7. ^ a b c d e " Parvan Vasile (1926) 153"
  8. ^ Bichir (1976) 145
  9. ^ Köbler *Ker (1)
  10. ^ Martini, Peter I., Chesworth Ward ((2010) 255
  11. ^ cf. Bichir (1976) 145
  12. ^ Müller (1883) 430 (note 5)
  13. ^ a b "Tomaschek (1883) 403"
  14. ^ Herodotus IV.17
  15. ^ Pseudo-Scymnus 842
  16. ^ Ptolemy III.10
  17. ^ a b cf. Bichir (1976) 149
  18. ^ Van Den Gheyn, S. J. (1930) 385
  19. ^ cf. Bichir (1976) 148-50
  20. ^ Barrington Atlas Map 22
  21. ^ Ptolemy III.8.1
  22. ^ Ptolemy III.8.3
  23. ^ Ptolemy III.5
  24. ^ Batty (2008) 250, 378
  25. ^ Bichir (1976) 141
  26. ^ Bichir (1976) 144
  27. ^ a b Bichir (1976) 162-4
  28. ^ a b Bichir (1976) 4
  29. ^ Bichir (1976) 7-9
  30. ^ Bichir (1976) 32 (Table 1)
  31. ^ Bichir (1976) 24
  32. ^ Bichir (1976) 51-2
  33. ^ Bichir (1976) 162-3
  34. ^ Bichir (1976) 162-4
  35. ^ Bichir (1976) 150
  36. ^ Millar (1981) 279
  37. ^ Heather (2006) 85
  38. ^ Goffart (2006) 205
  39. ^ Maenchen-Helfen (1973) 452
  40. ^ cf Bichir (1976) 146
  41. ^ a b c d Bichir (1976)
  42. ^ a b Niculescu Online Paper
  43. ^ Renfrew (1987) 180-1, 443-5
  44. ^ Zosimus IV (114)
  45. ^ Thompson (1982) 446
  46. ^ Cameron (1969) 247
  47. ^ cf. Bichir (1976) 145-7
  48. ^ Maenchen-Helfen Otto J. (1973) 37
  49. ^ Victor 39.43
  50. ^ Tacitus Germania 46
  51. ^ Halsall, Guy (2007), Barbarian migrations and the Roman West, 376-568, Cambridge University Press, p.132
  52. ^ Matthews, John; Heather, Peter (1991), The Goths in the fourth century, Liverpool University Press p.90
  53. ^ cf. Bichir (1976) 146
  54. ^ a b c Sear 2581
  55. ^ CAH XII 140 (notes 1 and 2)
  56. ^ Hist Aug. Geta VI.6
  57. ^ CIL XII.5511
  58. ^ AE (1905) 179
  59. ^ CIL II.6345
  60. ^ CIL II.2200
  61. ^ Lenski Noel (2006) 338
  62. ^ a b CIL XIII.8973
  63. ^ Historia Augusta M. Aurelius 22
  64. ^ Stathakopoulos (2007) 95
  65. ^ Tacitus G.43
  66. ^ Zosimus book I
  67. ^ Millar (1970) 279
  68. ^ Jordanes 16
  69. ^ Gibbon Edward (1792) 254
  70. ^ a b Zosimus I.20
  71. ^ a b Hist. Aug. Maximus & Balbinus 16
  72. ^ Jordanes XVI
  73. ^ Zosimus I.27, 29, 38
  74. ^ a b Hist. Aug. Aurelianus 30.4
  75. ^ Patricius fr. 8
  76. ^ Hist. Aug. Gordiani Tres XXVI.3
  77. ^ a b c Jordanes XVI (91)
  78. ^ Jordanes XVI (89)
  79. ^ Zosimus III.3
  80. ^ Ammianus XVI.12.63
  81. ^ Lactantius, de Mortibus Persecutorum Chapter 4
  82. ^ a b Zosimus I.15
  83. ^ Zosimus I.28, 38
  84. ^ Stathokopoulos (2007) 95
  85. ^ a b Zosimus I.17-22
  86. ^ Zosimus I.27-8
  87. ^ CIL III.1054
  88. ^ a b c Zosimus I.17
  89. ^ Zosimus I.
  90. ^ Zosimus I.22
  91. ^ Zosimus I.22-3
  92. ^ Victor XXXIX.43
  93. ^ Eutropius IX.15
  94. ^ AE (1973) 526(a)
  95. ^ a b Eutropius IX.25
  96. ^ Eusebius VIII.17.3
  97. ^ AE (1973) 526
  98. ^ a b Ammianus XXVIII.1.5; XXVII.5.5
  99. ^ Victor 39.43"
  100. ^ CIL VIII.8412
  101. ^ Millar (1970)
  102. ^ Batty (2008) 377-8
  103. ^ CIL VI.40776
  104. ^ Penguin Atlas 87
  105. ^ a b Ammianus XXXI.3.7
  106. ^ Ammianus XXXI.9.3
  107. ^ Niculescu 9
  108. ^ Niculescu Online paper
  109. ^ cf. Renfrew (1987) 163
  110. ^ Renfrew (1987) 160-1
  111. ^ Renfrew (1987) 445
  112. ^ Lucy (2005) 103
  113. ^ Lucy (2005) 92
  114. ^ Lucy (2005) 106
  115. ^ Hodder (2001) 198
  116. ^ Jones (1964)

  [edit] References

  [edit] Ancient

  [edit] Modern

  • Batty, Roger (2008): Rome and the Nomads: the Pontic-Danubian region in Antiquity[unreliable source?]
  • Barrington (2000): Atlas of the Greek & Roman World
  • Bichir, Gh. (1976): The History and Archaeology of the Carpi from the 2nd to the 4th centuries AD English trans.:BAR series 16(i)
  • Cambridge Ancient History 1st Ed. Vol. XII (1939): The Imperial Crisis and Recovery
  • Cameron, Alan (1969): Theodosius the Great and the Regency of Stilicho in Harvard Studies in Classical Phililogy n. 73
  • CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum ("Corpus of Latin Inscriptions")
  • AE: Année Epigraphique ("Epigraphic Year" - periodical)
  • Gibbon, Edward (1792): The history of the decline and fall of the Roman empire
  • Goffart, Walter A. (2006): Barbarian tides: the migration age and the later Roman Empire
  • Heather Peter, J. (2007): The fall of the Roman Empire: a new history of Rome and the Barbarians
  • Hodder, I. (1994): Archaeological Theory today
  • Holder, Paul (2003): Auxiliary Deployment in the Reign of Hadrian
  • Peter, J. Heather (2006): The fall of the Roman Empire: a new history of Rome and the Barbarians
  • Jones, A.H.M. (1964): Later Roman Empire
  • Köbler, Gerhard (2000): Indo-germanisches Wörterbuch (online)
  • Lenski Noel Emmanuel (2006): The Cambridge Companion to the Age of Constantine, ISBN 978-0-521-81838-4
  • Maenchen-Helfen Otto J. (1973) The world of the Huns : studies in their history and culture edited by Max Knight, published by Berkeley, University of California Press, ISBN 0-520-01596-7
  • Martini, Peter I., Chesworth Ward ((2010): Landscapes and Societies: Selected Cases Springer, ISBN-10: 9048194121, ISBN-13: 978-9048194124
  • Millar, Fergus (1970): The Roman Empire and its Neighbours
  • Millar, Fergus, (1981): The Roman Empire and its neighbours
  • Müller (1883): Edition of Ptolemy's Geographia
  • Niculescu, G-A. : Nationalism and the Representation of Society in Romanian Archaeology (online paper)
  • Parvan Vasile (1926) : Getica, publisher Cultura Nationala
  • Sir William Smith's Dictionary of Greek and Roman Geography (1878)[unreliable source?]
  • Philip Smith (1854) in Dictionary of Greek and Roman geography, Volume 1 edited by Sir William Smith
  • Stathakopoulos, D. Ch. (2007): Famine and Pestilence in the late Roman and early Byzantine Empire
  • Thompson, E.A. (1982): Zosimus 6.10.2 and the Letters of Honorius in Classical Quarterly 33 (ii)
  • Tomaschek Gratz University (1883): Les restes de la langue dace in "Le Museon Revue Internationale Volume 2, Louvain"
  • Van Den Gheyn, S. J. (1930): Populations Danubiennes, Études D’ethnographie compareee in "Revue des questions scientifiques, Volumes 17-18, 1930" by "Société scientifique de Bruxelles, Union catholique des scientifiques français, ISSN: 0035-2160"

   

  Clariae

   

  Clariae

  From Wikipedia, the free encyclopedia
  Jump to: navigation, search
  Dacian tribes.

  Clariae was a tribe of Getae[1].

  [edit] See also

  [edit] References

  1. ^ The Cambridge ancient history‎ Volume 3,page 598,by John Boardman - 1991 ,ISBN-0521227178,"Getic tribes were probably the Aedi,the Scaugdae and the Clariae ... They were known in antiquity as Getae"

   

   

  Costoboci

   Costoboci

  The Costoboci (Latin variants: Costobocae,[1] Coisstoboci[2] or Castabocae;[3] Ancient Greek: Κοστοβῶκοι or Kostobokai or Koistobokoi[4]) were an ancient tribe located, during the Roman imperial era, between the Carpathian Mountains and the river Dniester and around the river Don.[original research?]

  The Costoboci raided several Roman provinces in AD 170 or 171, ravaging the Balkans as far as Greece, until they were driven out by Roman forces. They disappeared from history when their lands were conquered by Vandal Hasdings.

  Contents

  [hide]

  [edit] Territory

  Pliny the Elder locates the Costoboci as residing in the region around the river Tanais (river Don) in ca. AD 60, i.e. in southern Russia, the central part of the region known as Sarmatia to the Romans.[5] Ammianus Marcellinus, writing in ca. 400, locates the Costoboci between the Dniester and Danube rivers,[1][6] probably north-east of former Roman province of Dacia.[7]

  In his Geography (written between AD 135 and 143,[8] the Greek geographer Ptolemy indicates that Costoboci inhabited both north-western part of Dacia [9] (on both sides of the Carpathians[10]) and western Sarmatia, to the east of Vistula [9] in the region of the upper Tyras (Dniestr) river i.e. northern Moldavia/Bessarabia.[11][12] Or, there may have been two tribes of this name[9] In addition, the Ptolemaic map places a tribe of Transmontanoi north of the Carpathians. It is, in reality, no separate tribal name but an adjective, belonging to the tribe of Koistobokoi ‘beyond the mountains’ and designating them as different from their namesakes in Dacia south of the mountains,[10][13][14]

  [edit] Material culture

  There are two distinctive cultures documented as cohabiting in the Costoboci region during this period.[citation needed] The main one and the most visible[citation needed]} was the sedentary Lipiţa culture. The other culture[further explanation needed] displays the characteristics usually associated with nomadic peoples from the Eurasian steppes.[citation needed]

  The Lipiţa culture developed in the Upper Dniester and Prut basins.[15] Settlements of this culture have been discovered in several sites. It was a cremation culture, with burial of the deceased's ashes and personal belongings in plain or tumular tombs.[citation needed] The culture disappeared during the 3rd century AD, considerably after the invasion and elimination, or at least subjugation, of the Costoboci by the Vandals in 171.[citation needed]

  The nomadic culture consists of inhumation graves. Several buried individuals have artificially elongated crania, achieved by tightly binding an infant's skull during its early growth phase. This is a custom associated with the steppe nomads of central Eurasia, including the Sarmatians. Such burials also commonly include grave-goods, including mirrors engraved with tamgas, clan or tribal symbols also associated with steppe nomads.[16]

  [edit] Onomastics

  An imperial-era funerary inscription found in Rome was dedicated to Zia, daughter of Tiatus, a Dacian, the wife of Pieporus, the king of the Costoboci. The inscription was set up by Natoporus and Drilgisa, Zia's grandsons,,.[17][18][19] All these names are commonly regarded of Dacian or Thracian origin.[20] Dacian king's people are the Ptolemy Geography’s Costoboci from Roman Dacia.[19]

  [edit] Origin and tribal identity

  Their origin is uncertain.[21] It was argued they were a Dacian,[22] Sarmatian[citation needed], or Germanic tribe.[23]

  Pliny the Elder, writing in ca. AD 60, includes the Costoboci in his list of Sarmatian tribes.[5] In ca. 400, Ammianus Marcellinus also lists the "European Halani, the Costobocae and innumerable Scythian tribes".[1] However, some modern scholars have questioned the reliability of ethnic identifications by ancient authors.[24][Full citation needed]

  Map of the Roman Empire in AD 125 showing the Costoboci to the east

  Many scholars classify the Costoboci as Dacian, part of the Dacian tribes not conquered by Romans ,,,,[4][25][26][27] The

   

  Setidava

  From Wikipedia, the free encyclopedia
  Blidaru-entry-icon.png Setidava
  Hegemonic tribe(s)Costoboci
  Location
  Site notes

  Setidava, mentioned by Ptolemy in his Geography, was an outpost of Dacian nationality in northern regions.[1] [2] This town, with the typical Dacian name on -dava, was placed in Ptolemy's Germania, beyond Kalisia, e.g. north of the present Kalisz in Poland.[3] Setidava was not far from the Vistula, probable at Posnen.[4] The Ptolemy's manuscript include also the variant Getidava.[1][5]


  It is believed that there was the cradle of the Dacian tribe named Koistobokoi (Costoboci) *transmontanoi who were in possession of areas in what is now Poland, as late as ca. 170 AD.[4][2]

   

   

   

  Cotini, Cotense

  Cotini, Cotense

  From Wikipedia, the free encyclopedia
   
  The Roman empire under Hadrian (ruled 117-38), showing the location of the Cotini Celtic tribe in the northern Carpathian mountains

  Cotini was a Celtic tribe most probably living in today's Slovakia, and (according to occasional opinions) in Moravia and southern Poland. They were probably identical or constituted a significant part of the archaeological Púchov culture, with the center in Havránok.

  The tribe was first time mentioned in 10 BC in the Elogium of Tusculum. According to Tacitus, both Sarmatians (present-day Ukraine) and Quadi (present-day southwestern Slovakia, and eastern Czech Republic) extracted tribute from the iron mines of the Cotini in the 1st century AD. The Cotini are later mentioned in connection with the Marcomannic Wars: Around 172 AD, they did not help Romans in their fight against Marcomanni. To punish them, Marcus Aurelius had moved (all?) the Cotini to Lower Pannonia, which happened not later than 180 AD. In Lower Pannonia, they are mentioned as "cives Cotini" - the Cotini people - in 223-251 AD.

   

   

   

   

  Crobidae, Krobyzoi

  Krobyzoi

  From Wikipedia, the free encyclopedia
    (Redirected from Crobidae)

  Krobyzoi (Greek: "Κρόβυζοι") is the name of a Thracian[1], Getae[2] or Dacian tribe[3].

  Contents

  [hide]

  [edit] See also

  [edit] References

  1. ^ The Histories (Penguin Classics) by Herodotus, John M. Marincola, and Aubery de Selincourt, ISBN 0140449086, 2003, page 256: "The tribe of Thracians called Crobyzi"
  2. ^ The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 2: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries BC by John Boardman, I. E. S. Edwards, E. Sollberger, and N. G. L. Hammond, ISBN 0521227178, 1992, page 598 “However, a text of the Hellanicus associates the Crobyzi as well the Terizi (From the Tirizian promotory) with the Getae, who “immortalize” (Hdt IV94) that is “render immortal” by ritual. The Crobizi were a subgroup of the Getae tribes. Already known to Hecataeus they are grouped by Herodotus with Thracians”
  3. ^ Dacia: Landscape, Colonization and Romanization by Ioana A Oltean, ISBN 0415412528, 2007, page 46

  [edit] Further reading

  • Hecataeus
  • Strabon
  • Pseudo-Scymnus
  • Phylarchus
  • Athenalos (Athenaeus?)
  • Suidas
  • V. Besevliev
  • The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 2: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries BC by John Boardman, I. E. S. Edwards, E. Sollberger, and N. G. L. Hammond, ISBN 0521227178, 1992, page 598 “However, a text of the Hellanicus associates the Crobyzi as well the Terizi (From the Tirizian promotory) with the Getae, who “immortalize” (Hdt IV94) that is “render immortal” by ritual. The Crobizi were a subgroup of the Getae tribes. Already known to Hecataeus they are grouped by Herodotus with Thracians”
  • Dacia: Landscape, Colonization and Romanization by Ioana A Oltean, ISBN 0415412528, 2007, page 46
  • The Histories (Penguin Classics) by Herodotus, John M. Marincola, and Aubery de Selincourt, ISBN 0140449086, 2003, page 256: "The tribe of Thracians called Crobyzi"

  Getae, Getai

  Getae

  From Wikipedia, the free encyclopedia
  Jump to: navigation, search

  The Getae (Greek: Γέται, singular Γέτης) was the name given by the Greeks to several Thracian tribes that occupied the regions south of the Lower Danube, in what is today northern Bulgaria, and north of the Lower Danube, in Romania. This was in the hinterland of Greek colonies on the Black Sea coast, bringing the Getae into contact with the ancient Greeks from an early date.

  [edit] Getae and Dacians

  There is a dispute among scholars about the relations between the Getae and Dacians, and this dispute also covers the interpretation of ancient sources. Thus, historians Ronald Arthur Crossland stated that Greek historians used the two designations "interchangeable or with some confusion". Strabo, one of the first ancient sources to mention both, stated that Dacians lived in the western parts of Dacia, "towards Germany and the sources of the Danube", while Getae in the eastern parts, towards the Black Sea, both south and north of the Danube. The ancient geographer also wrote that the Dacians and Getae spoke the same language, after stating the same about Getae and Thracians.[1]

  While it is generally accepted that the two groups were related,[2] the exact relation is a matter of controversy. Thus, Ronald Arthur Crossland suggested the two designations may refer to two groups of a "linguistically homogeneous people" that had come to historical prominence at two distinct periods of time. He also compared the probable linguistic situation with the relation between modern Norwegian and Danish languages.[1] Paul Lachlan MacKendrick considered the two as "branches" of the same tribe, speaking two dialects of a common language[3]

  Romanian scholars generally went further with the identification, historian Constantin C. Giurescu claiming the two were identical.[4] The archaeologist Mircea Babeş spoke of a "veritable ethno-cultural unity" between the Getae and the Dacians.[citation needed] Historian and archaeologist Alexandru Vulpe found a remarkable uniformity of the Geto-Dacian culture,[5] however he is one of the few Romanian archaeologist to make a clear distinction between the Getae and Dacians, arguing against the traditional position of the Romanian historiography that considered the two people the same.[6] Nevertheless, he chose to use the term "Geto-Dacians" as a conventional concept for the Thracian tribes inhabiting the future territory of Romania, not necessarily meaning an "absolute ethnic, linguistic or historical unity".[6]

  The Romanian historian of ideas and historiographer Lucian Boia stated: "At a certain point, the phrase Geto-Dacian was coined in the Romanian historiography to suggest a unity of Getae and Dacians".[7] Lucian Boia took a sceptical position, arguing the ancient writers distinguished among the two people, treating them as two distinct groups of the Thracian ethnos.[7][8] Boia contended that it would be naive to assume Strabo knew the Thracian dialects so well,[7] alleging that Strabo had "no competence in the field of Thracian dialects".[8] The latter claim is contested, some studies attesting Strabo's reliability and sources.[9] Even though attempts have been made to distinguish between Dacian and Getic, there seems no compelling reason to disregard the view of the Greek geographer Strabo that the Daci and the Getae, Thracian tribes were one and the same people and spoke the same language[10] Boia also stressed that some Romanian authors cited Strabo indiscriminately.[8]

  A similar position was adopted by Romanian historian and archaeologist G. A. Niculescu, who also criticized the Romanian historiography and the archaeological interpretation, particularly on the "Geto-Dacian" culture.[11] In his opinion, Alexandru Vulpe saw ancient people as modern nations, leading the latter to interpret the common language as a sign of a common people, despite Strabo making a distinction between the two.[6]

  Strabo, as well as other ancient sources, led some modern historians to consider that, if the Thracian ethnic group should be divided, one of this divisions should be the "Daco-Getae".[12] The linguist Ivan Duridanov also identified a "Dacian linguistic area"[13] in Dacia, Scythia Minor, Lower Moesia and Upper Moesia.

   

  Justin wrote that the Dacians are spoken of as descendents of the Getae.[14] [15]. Appian, who began writing his Roman History under Antonius Pius, Roman Emperor from 138 to 161, noted: “[B]ut going beyond these rivers in places they rule some of the Celts over the Rhine and the Getae over the Danube, whom they call Dacians”[16]. Dio Cassius adds, "I call the people Dacians, the name used by the natives themselves as well as by the Romans, though I am not ignorant that some Greek writers refer to them as Geta, whether that is the right term or not..."[17].

  In his Roman history, Cassius Dio shows the Dacians to live on both sides of the Lower Danube; the ones south of the river (today's northern Bulgaria), in Moesia, and are called Moesians, while the ones north of the river are called Dacians. He argues that the Dacians are "Getae or Thracians of Dacian race"[18]

  In ancient times, it is true, Moesians and Getae occupied all the land between Haemus and the Ister; but as time went on some of them changed their names, 3 and since then there have been included under the name of Moesia all the tribes living above Dalmatia, Macedonia, and Thrace, and separated from Pannonia by the Savus, a tributary of the Ister. Two of the many tribes found among them are those formerly called the Triballi, and the Dardani, who still retain their old name. [19]

  [edit] History

  Eastern Europe in 200 BC showing the Getae tribes north of the Danube river.

  [edit] 7th century BC

  From the 7th century BC onwards, the Getae came into economic and cultural contact with the Greeks, who were establishing colonies on the western side of Pontus Euxinus, nowadays the Black Sea. The Getae are mentioned for the first time together in Herodotus in his narrative of the Scythian campaign of Darius I in 513 BC. According to Herodotus, the Getae differed from other Thracian tribes in their religion, centered around the god (daimon) Zalmoxis whom some of the Getae called Gebeleizis.[20]

  Between the 5th and 3rd centuries BC, the Getae were mostly under the rule of the flourishing Odrysian kingdom. During this time, the Getae provided military services and became famous for their cavalry. After the disintegration of the Odrysian kingdom, smaller Getic principalities began to consolidate themselves.

  [edit] Persian expedition

  Before setting out on his Persian expedition, Alexander the Great defeated the Getae and razed one of their settlements.[21] In 313 BC, the Getae formed an alliance with Callatis, Odessos, and other western Pontic Greek colonies against Lysimachus, who held a fortress at Tirizis (modern Kaliakra).[22]

  The Getae flourished especially in the first half of the 3rd century BC. By about 200 BC, the authority of the Getic prince, Zalmodegicus, stretched as far as Histria (Sinoe), as a contemporary inscription shows.[23] Other strong princes included Zoltes and Rhemaxos (about 180 BC). Also, several Getic rulers minted their own coins. The ancient authors Strabo[24] and Cassius Dio[25] say that Getae practiced ruler cult, and this is confirmed by archaeological remains.

  [edit] Conflict with Rome

  In 72-71 BC, Marcus Terentius Varro Lucullus became the first Roman commander to march against the Getae. This was done to strike at the western Pontic allies of Mithridates VI, but he had limited success. A decade later, a coalition of Scythians, Getae, Bastarnae and Greek colonists defeated C. Antonius Hybrida at Histria (Sinoe).[26][27] This victory over the Romans allowed Burebista to dominate the region for a short period (60-50 BC).

  Augustus aimed at subjugating the entire Balkan peninsula, and used an incursion of the Bastarnae across the Danube as a pretext to devastate the Getae and Thracians. He put M. Licinius Crassus in charge of the plan. In 29 BC, Crassus defeated the Bastarnae with the help of the Getic prince Rholes.[28] Crassus promised him help for his support against the Getic ruler Dapyx.[29] After Crassus had reached as far the Danube delta, Rholes was appointed king and returned to Rome. In 16 BC, the Sarmatae invaded the Getic territory and were driven back by Roman troops.[30] The Getae were placed under the control of the Roman vassal king in Thrace, Rhoemetalces I. In 6 AD, the province of Moesia was founded, incorporating the Getae south of the Danube River. The Getae north of the Danube continued tribal autonomy outside the Roman Empire.

  [edit] Culture

  According to Herodotus, the Getae were "the noblest as well as the most just of all the Thracian tribes."[31] When the Persians, led by Darius the Great, campaigned against the Scythians, the Thracian tribes in the Balkans surrendered to Darius on his way to Scythia, and only the Getae offered resistance.[31]

  One episode from the history of the Getae is attested by several ancient writers.[32][33]

  When Lysimachus tried to subdue the Getae he was defeated by them. The Getae king, Dromichaetes, took him prisoner but he treated him well and convinced Lysimachus there is more to gain as an ally than as an enemy of the Getae and released him. According to Diodorus, Dromichaetes entertained Lysimachus at his palace at Helis, where food was served on gold and silver plates. The discovery of the celebrated tomb at Sveshtari (1982) suggests that Helis was located perhaps in its vicinity,[34] where remains of a large antique city are found along with dozens of other Thracian mound tombs.

  As stated earlier, the principal god of the Getae was Zalmoxis whom they sometimes called Gebeleizis.

  "This same people, when it lightens and thunders, aim their arrows at the sky, uttering threats against the god; and they do not believe that there is any god but their own." - Herodotus. Histories, 4.94.

  Pliny the Elder in his Naturalis Historia mentions a tribe called the Tyragetae (or Thyssagetæ),[35] apparently a Daco-Thracian tribe who dwelt by the river Tyras (the Dniester). Their tribal name appears to be a combination of Tyras and Getae.

  The Roman poet Ovid, during his long exile, is asserted to have written poetry (now lost) in the Getic language.

  [edit] Legacy

  At the close of the 4th century AD, Claudian, court poet to the emperor Honorius and the patrician Stilicho, habitually uses the ethnonym Getae to refer poetically to the Visigoths.

  During 5th and 6th centuries, several writers (Marcellinus Comes, Orosius, John Lydus, Isidore of Seville, Procopius of Caesarea) used the same ethnonym Getae to name populations invading the Eastern Roman Empire (Goths, Gepids, Kutrigurs, Slavs). For instance, in the third book of the History of the Wars Procopius details: "There were many Gothic nations in earlier times, just as also at the present, but the greatest and most important of all are the Goths, Vandals, Visigoths, and Gepaedes. In ancient times, however, they were named Sauromatae and Melanchlaeni; and there were some too who called these nations Getic."[36]

  The Getae were also assumed to be the ancestors of the Goths by Jordanes in his Getica written at the middle of the 6th century. Jordanes assumed the earlier testimony of Orosius.

  [edit] See also

  [edit] Notes

  1. ^ a b The Cambridge Ancient History (Volume 3) (2nd ed.). Cambridge University Press. 1982.  In chapter "20c Linguistic problems of the Balkan area", at page 838, Ronald Arthur Crossland argues "it may be the distinction made by Greeks and Romans between the Getae and Daci, for example, reflected the importance of different sections of a linguistically homogenous people at different times". He furthermore recalls Strabo's testimony and Georgiev's hypothesis for a 'Thraco-Dacian' language.
  2. ^ The Cambridge Ancient History (Volume 10) (2nd ed.). Cambridge University Press. 1996.  J. J. Wilkes mentions "the Getae of the Dobrudja, who were akin to the Dacians" (p. 562)
  3. ^ Paul Lachlan MacKendrick (1975). The Dacian Stones Speak. University of North Carolina Press.  "The natives with whom we shall be concerned in this chapter are the Getae of Muntenia and Moldavia in the eastern steppes, and the Dacians of the Carpathian Mountains. Herodotus calls them 'the bravest and the justest of the Thracians,' and they were in fact two branches of the same tribe, speaking two dialects of the same Indo-European language." (p. 45)
  4. ^ Giurescu, Constantin C. (1973) (in Romanian). Formarea poporului român. Craiova. p. 23.  "They (Dacians and Getae) are two names for the same people [...] divided in a large number of tribes". See also the hypothesis of a Daco-Moesian language / dialectal area supported by linguists like Vladimir Georgiev, Ivan Duridanov and Sorin Olteanu.
  5. ^ Petrescu-Dîmboviţa, Mircea; Vulpe, Alexandru (eds), ed (2001) (in Romanian). Istoria Românilor, vol. I. Bucharest. [page needed]
  6. ^ a b c Kohl, Philip; Kozelsky, Mara; Ben-Yehuda, Nachman, eds (2007). "Archaeology and Nationalism in The History of the Romanians". University of Chicago Press. ISBN 0226450597. 
  7. ^ a b c Boia, Lucian (2004). Romania: Borderland of Europe. Reaktion Books. p. 43. ISBN 1-86189-103-2. 
  8. ^ a b c Boia, Lucian (2001). History and Myth in Romanian Consciousness. Central European University Press. p. 14. ISBN 9639116971. 
  9. ^ Janakieva, Svetlana (2002). "La notion de ΟΜΟΓΛΩΤΤΟΙ chez Strabon et la situation ethno-linguistique sur les territoires thraces" (in French). Études Balkaniques (4): 75–79.  The author concluded Strabo's claim sums an experience following of many centuries of neighbourhood and cultural interferences between the Greeks and the Thracian tribes
  10. ^ * Price, Glanville (2000). Encyclopedia of the Languages of Europe page 120. Wiley-Blackwell. ISBN ISBN-10: 0631220399, ISBN-13: 978-0631220398. 
  11. ^ Niculescu, Gheorghe Alexandru (2004-2005). "Archaeology, Nationalism and "The History of the Romanians" (2001)". Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne (48-49): 99–124.  He dedicates a large part of his assessment to the archaeology of "Geto-Dacians" and he concludes that with few exceptions "the archaeological interpretations [...] are following G. Kossinna’s concepts of culture, archaeology and ethnicity".
  12. ^ András Mócsy (1974). Pannonia and Upper Moesia. Routledge and Kegan Paul.  See p. 364, n. 41: "If there is any justification for dividing the Thracian ethnic group, then, unlike V. Georgiev who suggests splitting it into the Thraco-Getae and the Daco-Mysi, I consider a division into the Thraco-Mysi and the Daco-Getae the more likely."
  13. ^ Duridanov, Ivan. "The Thracian, Dacian and Paeonian languages". http://www.kroraina.com/thrac_lang/thrac_8.html. Retrieved 2007-02-11. 
  14. ^ Justin, Epitome of Pompeius Trogus: "Daci quoque suboles Getarum sunt" (The Dacians as well are a scion of the Getae).
  15. ^ * Papazoglu, Fanula (1978). The Central Balkan Tribes in Pre-Roman Times:Triballi, Autariatae, Dardanians, Scordisci, & Moesians, translated by Mary Stansfield-Popovic page 335. John Benjamins North America. ISBN 9789025607937. 
  16. ^ * Millar, Fergus; Cotton, Hannah M.; Rogers, Guy M. (2004). Rome, the Greek World, and the East, Volume 2: Government, Society, and Culture in the Roman Empire page 189. University of North Carolina Press. ISBN 978-0807855201. 
  17. ^ * Shelley, William Scott (199) (in English). The Origins of the Europeans: Classical Observations in Culture and Personality, page 108, Dio Cassius (LXVII.4). Intl Scholars Pubns. ISBN ISBN-10: 1573092207, ISBN-13: 978-1573092203. 
  18. ^ Cassius Dio. Roman History, 55.22.6-55.22.7. "The Suebi, to be exact, dwell beyond the Rhine (though many people elsewhere claim their name), and the Dacians on both sides of the Ister; those of the latter, however, who live on this side of the river near the country of the Triballi are reckoned in with the district of Moesia and are called Moesians, except by those living in the immediate neighbourhood, while those on the other side are called Dacians and are either a branch of the Getae are Thracians belonging to the Dacian race that once inhabited Rhodope."
  19. ^ Dio Cassius LI 27
  20. ^ Herodotus. Histories, 4.93-4.97.
  21. ^ Arrian. Anabasis, Book IA. "The Getae did not sustain even the first charge of the cavalry; for Alexander’s audacity seemed incredible to them, in having thus easily crossed the Ister, the largest of rivers, in a single night, without throwing a bridge over the stream. Terrible to them also was the closely-locked order of the phalanx, and violent the charge of the cavalry. At first they fled for refuge into their city, which. was distant about a parasang from the Ister; but when they saw that Alexander was leading his phalanx carefully along the side of the river, to prevent his infantry being anywhere surrounded by the Getae lying in ambush, but that he was sending his cavalry straight on, they again abandoned the city, because it was badly fortified."
  22. ^ Strabo. Geography, 7.6.1. "On this coast-line is Cape Tirizis, a stronghold, which Lysimachus once used as a treasury."
  23. ^ Supplementum Epigraphicum Graecum 18.288
  24. ^ Strabo. Geography, 16.2.38-16.2.39.
  25. ^ Cassius Dio. Roman History, 68.9.
  26. ^ Livy. Ab Urbe Condita, 103.
  27. ^ Cassius Dio. Roman History, 38.10.1-38.10.3.
  28. ^ Cassius Dio. Roman History, 52.24.7; 26.1.
  29. ^ Cassius Dio. Roman History, 51.26.
  30. ^ Cassius Dio. Roman History, 54.20.1-54.20.3.
  31. ^ a b Herodotus. Histories, 4.93.
  32. ^ Strabo. Geography, 3.8.
  33. ^ Pausanias. Description of Greece, 1.9.5.
  34. ^ Delev, P. (2000). "Lysimachus, the Getae, and Archaeology (2000)". The Classical Quarterly, New Series 50 (Vol. 50, No. 2): 384–401. doi:10.1093/cq/50.2.384. 
  35. ^ Pliny the Elder. Naturalis Historia, 4.26. "Leaving Taphræ, and going along the mainland, we find in the interior the Auchetæ, in whose country the Hypanis has its rise, as also the Neurœ, in whose district the Borysthenes has its source, the Geloni, the Thyssagetæ, the Budini, the Basilidæ, and the Agathyrsi with their azure-coloured hair."
  36. ^ Procopius. History of the Wars, Book III (Wikisource).

  [edit] References

  [edit] External links

  Personal tools
  Namespaces
  Variants
  Actions

  Ciaginsi

  Ciaginsi

  From Wikipedia, the free encyclopedia


  Dacian tribes.

  Ciaginsi was a Dacian tribe[1].

  [edit] See also

  [edit] References

  1. ^ Dacia: Landscape, Colonization and Romanization by Ioana A Oltean, ISBN 0415412528, 2007, page 46

  Osi

  Napae

  Peukini

  Peukini was a Dacian tribe

  The Peucini

  The Peucini branch of the Bastarnae first came into conflict with the Romans in the 1st century BC, when they resisted, ultimately unsuccessfully, Roman expansion into Moesia, the region on the southern bank of the Danube. Although probably on friendly terms with the Romans in the early 1st century, there is little evidence of the Peucini until ca. 180, when they are recorded as participating in an invasion of Roman territory in alliance with Sarmatian and Dacian elements. In the mid 3rd century, the Bastarnae were part of a Gothic-led grand coalition of lower Danube tribes which inflicted immense damage on the Balkan provinces of the Roman empire in a series of massive invasions. Large numbers of Bastarnae were resettled within the empire in the late 3rd century.

   

  title

  Click to add text, images, and other content

  Piephigi

  Piephigi

  From Wikipedia, the free encyclopedia
  Jump to: navigation, search

   

  Dacian tribes.

  Piephigi was a Dacian tribe[1].

  [edit] See also

  [edit] References

  1. ^ Dacia: Landscape, Colonization and Romanization by Ioana A Oltean, ISBN 0415412528, 2007, page 46

  Welcome

  Recent Videos

  Recent Blog Entries

  Newest Members